World Wide Research
  LOGGA IN  
 
LÄS MER OM

Lär känna dina kunder bättre!

  • Vad tycker kunderna om er verksamhet?
  • Vad tycker kunderna om era tjänster/produkter?
  • Vad kan ni göra bättre för att bli än mer konkurrenskraftiga?
  • Vad skall ni fokusera på?

Med World Wide Research kundattitydundersökningar – KundDialogen™ kan ni snabbt och enkelt få svar på viktiga frågor som påverkar er framgång på marknaden.

Kontakta oss för mer information

World Wide Research | Almekärrsvägen 11, 3tr | 443 39 Lerum | +46 (31) 40 30 90 | info@worldwideresearch.se