World Wide Research
  LOGGA IN  
 
LÄS MER OM

Få ut mer av er konferens!

Värdet av att utvärdera sina konferenser är ofta mycket underskattat. Många vill göra en utvärdering men har ofta inte tid eller tycker det är för mycket arbete och kostar för mycket. Det är mot denna bakgrund som vi på World Wide Research nu erbjuder en effektiv kvalitativ tjänst när ni vill utvärdera ert arrangemang.

Varför uppföljning?

Bakom en konferens eller ett seminarium ligger ofta en hel del arbete. Flera personer avsätter dyrbar arbetstid, arrangören lägger ned tankar och kraft för att leverera nytta till sin publik mm. Inbjudningar har gått ut och bokningar har gjorts. Föredragshållarna har noggrant planerat sina presentationer. Lokaler, mat och utrustning har beställts för att skapa en kreativ miljö för att allt skall bli framgångsrikt. Att följa upp en konferens innebär ofta stor nytta för en verksamhets utveckling.

Deltagarnas synpunkter är av största vikt för att lägga grunden för framtida förbättringar. Här finns nu möjligheten att enkelt stämma av om konferensen bl.a. uppfyllt sitt syfte. Att mäta är att veta!

Vi gör er utvärdering

World Wide Research® kan hjälpa er med utvärderingen av konferensen. Med hjälp av den senaste tekniken utför vi effektiva kvantitativa undersökningar med hög kvalitet.

Snabb feedback

Med World Wide Research® digitala undersöknings-verktyg kommer ni att få snabb återkoppling inom exempelvis följande områden:

  • Vad deltagarna tyckte
  • Har förväntningarna infriats?
  • Uppfattning om ämnesval
  • Personliga framföranden
  • Uppfattning om lokaler, mat, service mm
  • Förslag på förbättringar
  • Övrigt som kan vara av värde att veta efter en konferens
  • Effektivt och enkelt via e-post eller hemsida

Kontakta oss för mer information!


World Wide Research | Almekärrsvägen 11, 3tr | 443 39 Lerum | +46 (31) 40 30 90 | info@worldwideresearch.se