World Wide Research
  LOGGA IN  
 
LÄS MER OM

Produkter

Användarlicens

Att teckna en användarlicens hos oss innebär fri tillgång till vårt verktyg för genomförande av valfritt antal undersökningar, utvärderingar och uppföljningar under en viss tidsperiod. Vi genomför administratörsutbildningar så att personal från våra uppdragsgivare själva kan skapa, genomföra och följa upp sina undersökningar etc. Vi erbjuder våra kunder såväl teknisk support som användarsupport för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och användarvänlighet.

Enskild undersökning

En enskild undersökning kan t.ex. vara en uppföljning av en konferens, en utbildning eller någon annan händelse som kräver en kvalitetsuppföljning. Vi kan leverera ett första delresultat redan under samma dag som undersökningen påbörjas.

Paketerad undersökning

Våra paketerade undersökningar är undersökningar som man med fördel genomför regelbundet under en längre period. Detta kan t.ex. vara vår medarbetarundersökning ”Medarbetardialogen”, där ett färdigt frågebatteri återanvänds. Frågorna kan givetvis förändras och/eller kompletteras efter kundens egna önskemål.

WWR-verktyget kan även med fördel användas för utskick av nyhetsbrev. Till nyhetsbreven kan enkätformulär kopplas och anmälningar till t.ex. kurser och andra aktiviteter kan förenklas.

Med hjälp av WWR-verktyget kan många olika typer av undersökningar genomföras. Nedan följer några exempel:

 • Attitydundersökningar
 • NKI/Kundundersökningar (KundDialogen)
 • Kursutvärderingar
 • Marknadsundersökningar
 • NMI/Medarbetarundersökningar (MedarbetarDialogen)
 • Produktundersökningar
 • Projektuppföljningar
 • Utvärderingar
 • Webbplatsundersökningar
 • Benchmarking
 • Mötes- och konferensuppföljning (KonferensDialogen)
 • Anmälan till aktiviteter (ex: kurs, konferens)
 • Rapporteringssystem (ex: försäljningsdata)
 • Hälsoundersökningar
 • Kompetensundersökningar

 

World Wide Research | Almekärrsvägen 11, 3tr | 443 39 Lerum | +46 (31) 40 30 90 | info@worldwideresearch.se