World Wide Research
  LOGGA IN  
 
ÖVRIGA DOKUMENT

World Wide Research

Är ett svenskt och innovativt företag med många års erfarenhet från mätnings- och undersökningsbranschen. Vi erbjuder kvalitativa tjänster och webbaserade hjälpmedel för genomförande av en stor variation av undersökningar, utvärderingar och uppföljningar. Vi tar, allt efter våra uppdragsgivares önskemål, ansvar för hela eller delar av processen förberedelser – informationsinsamling – genomförande – resultatframställning – analys – presentation med åtgärdsförslag. Vi anlitas idag av alla typer av organisationer från små till börsnoterade företag, kommuner, landsting och statliga verk.

Vi jobbar för att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft och beslutsfattande, genom kvalitativa och kostnadseffektiva undersökningar och analyser.

Vi anlitas idag av alla typer av organisationer, från små till börsnoterade företag, kommuner, landsting och statliga verk.

World Wide Research ger snabba resultat, underlättar beslutsfattande och leder till stora ekonomiska besparingar.

World Wide Research | Almekärrsvägen 11, 3tr | 443 39 Lerum | +46 (31) 40 30 90 | info@worldwideresearch.se