World Wide Research
  LOGGA IN  
 
LÄS MER OM

MedarbetarDialogen

MedarbetarDialogen är namnet på vår webbaserade medarbetar-/personalundersökning med en frågebank på upp till 60 färdiga frågor inom sju olika frågeområden. Vi erbjuder undersökningen i tre alternativa paket samt som en helt skräddarsydd lösning. ”Webbaserad” innebär att personalen besvarar enkäten genom att klicka på en länk i ett e-postbrev eller på er egen hemsida. Vill ni genomföra undersökningen via en pappersenkät så är det givetvis också möjligt, se rubriken ”Pappersenkät” nedan.

Undersökningens upplägg är framtaget i samarbete med legitimerade psykologer och organisationskonsulter och används av alla typer av organisationer som vill ”ta temperaturen” på arbetsplatsen på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Vi erbjuder MedarbetarDialogen för såväl enstaka undersökningar som i kontinuerlig form, att genomföras av oss eller av er själva via ett licensförfarande. Kontakta oss gärna för mer information.

Våra erbjudanden

Beskrivning av innehållet i våra tre paketerbjudanden.

  1. Baspaketet: Ett gemensamt uppstartsmöte följs bl.a. av design av enkät, utskick, skriftlig redovisning av delresultat, påminnelseutskick samt skriftlig redovisning av slutresultat.
  2. Analyspaketet: Gemensamt uppstartsmöte, design av enkät, utskick, skriftlig redovisning av delresultat, påminnelseutskick, skriftlig redovisning av slutresultat inklusive en grundanalys av resultatet.
  3. Fokuspaketet: Gemensamt uppstartsmöte, design av enkät, utskick, skriftlig redovisning av delresultat, påminnelseutskick, en skriftlig och upp till två muntliga redovisningar av slutresultat inklusive en totalanalys av resultatet, förslag på fokusområden att vidta åtgärder inom och förslag på genomförandet av dessa åtgärder.

För en mer utförlig beskrivning av MedarbetarDialogen, klicka här

Förutsättningar och ramar för undersökningen

  • Utskick till max 500 personer/respondenter per undersökning.
  • Frågor och svarsalternativ ur vår frågebank används i undersökningen. Om ni har önskemål om att helt eller delvis använda egna frågor offereras detta särskilt.
  • Vi erhåller en komplett och korrekt e-postlista (alternativt andra adressuppgifter för t.ex. utskick av pappersenkät) för utskick av enkät.
  • Kostnader för resor, restid och eventuell logi tillkommer på ovan nämnda priser.

Alternativa upplägg av MedarbetarDialogen

Vi kan även erbjuda MedarbetarDialogen i helt skräddarsydd form samt aktivt delta i det förändringsarbete som kan bli aktuellt efter resultatanalys och framtagning av fokusområden. Detta görs i särskild offert.

Hantering av tidigare genomförda medarbetarundersökningar

Har ni genomfört undersökningar tidigare och vill använda struktur, frågor, resultat etc. från dem i den aktuella undersökningen (för att t.ex. kunna se resultatförändringar över tiden) så är detta möjligt. Efter diskussion och eventuellt tillägg kan t.ex. resultat ”importeras” in i vårt undersökningsverktyg så att ni fråga för fråga kan se resultatet över tiden efter genomförd MedarbetarDialog.

Pappersenkät

MedarbetarDialogen kan genomföras i form av en pappersenkät till hela eller delar av personalen. Ovanstående cirkapriser gäller med tillägg för porto, brevpapper, kuvertering och stansning av svar.

Intresserad? Vill du diskutera vad vi kan göra för din organisation?

Vill du ha mer information om våra erbjudanden eller om våra övriga produkter och tjänster är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-40 30 90 eller på www.worldwideresearch.se eller klicka här för att anmäla ditt intresse.

World Wide Research | Almekärrsvägen 11, 3tr | 443 39 Lerum | +46 (31) 40 30 90 | info@worldwideresearch.se